GLOSSARI DE LLOPS

Mapa d'albiraments i fotografies mitjançant càmeres automàtiques que s'han publicat als mitjans. Les ubicacions són aproximades, no exactes, per tal de preservar la integritat de l'espècie.