SEGUIMENT ÓS PARDO I LLOP

PROJECTE 4

“SEGUIMENT DE L'ÓS PARDO I LLOP”

4.1 Introducció

El 2023 vam detectar diversos óssos i algun llop a través del fototrampeu. El 2022 vam tenir l'oportunitat de veure un llop en directe, una cosa força inaudita al Pirineu. També vam poder veure algun ós en directe i diferents rastres validats per l'equip de seguiment de l'ós marró. Alguns de llop, empremtes, carcasses, etc. També una carronyada d'ós. Vam estar fent feines de vigilància voluntària en un cas particular d'un ós habituat a les persones al Port de la Bonaigua. Instal·lem cartells avisant turistes i curiosos de la perillositat, tant per a les persones com per a l'animal, d'acostar-se a un ós habituat.

ADLO Pirineu

Un altre dels aspectes interessants és la col·laboració desinteressada de persones que ens envien fotografies d'empremtes i vídeos d'aquestes dues espècies.

El 2024 realitzarem aquestes mateixes tasques de forma voluntària, obtenint més resultats segons recursos. La revisió de càmeres de seguiment requereix desplaçaments i esforç físic dels nostres voluntaris no remunerats.

Pel que fa al material, les càmeres requereixen l'ús de centenars de piles a l'any, algunes són recarregables però per una qüestió de pressupost i eficiència la majoria són alcalines. Els 1,2V de les piles recarregables fan que les prestacions de les cambres destinades al llop es redueixin fent-los lentes en reactivitat i poca durada, davant dels 1,5V de les piles alcalines. El 2023 vam tenir 10 càmeres autoritzades dins del PN durant un any amb una despesa bimensual de 8 piles per càmera, cosa que equival a una compra anual de 480 piles. Tenint en compte les condicions extremes del Pirineu que redueixen la durada i fent el càlcul anual:

480 piles equivalen a 60 packs de 8 piles x 9€ = 540€ anuals.

A això hi sumem la renovació d'equips, molts són de led vermell, incompatibles amb la detecció de llop que requereix llum negra. També accessoris com targetes de memòria, cadenats i carcasses antirobatori.

4.2 Finançament

Mitjana. El finançament anirà destinat a adquirir piles, targetes, càmeres de seguiment amb llum negra, etc.

4.3 Dates

Tot l´any.

Si vols fer una aportació:info@adlopirineo.org

¡Gràcies!